Terug naar overzicht

Manuals

"If all else fails read the instructions manual"

 

Een handleiding bevat:

  • Naam en gegevens van de fabrikant;
  • Type van de machine;
  • EG-verklaring van overeenstemming;
  • Algemene beschrijving van de machine;
  • Tekeningen, schema’s, beschrijvingen en dergelijke, die nodig zijn om de machine te gebruiken, te onderhouden en om de goede werking te controleren;
  • Een overzicht van de periodieke onderhoud periodes van de machine en hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd;
  • Opsomming van de restrisico’s (=risico’s die zelfs bij juist gebruik kunnen voorkomen);
  • Instructies over de nodige beschermingsmaatregelen die de gebruiker moet nemen;
  • Lijst van onderdelen, onderdeelnummers en meegeleverde spareparts.
Neem contact op