Terug naar overzicht

WBSO subsidie

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseert. Eén van de afwegingen die u hiervoor maakt, zijn de bijkomende kosten. De WBSO helpt u bij de financiering van uw project.

Voorbeeld uit de praktijk

In dit geval gaat het om een fabrikant die een onderzoek subsidie aanvraagt voor het ontwerp van  een kantel inrichting voor betonplaten. Hij vraagt dit aan voor de periode januari – december 2019. Hij denkt dat hij 1750 uren besteedt aan ontwikkeling en beproeving van een proefmodel. In zijn geval is het bestede loonbedrag 1750 x € 39 =  €86.250,-. De overheid geeft dan een mindering over de af te dragen loonbelasting van 32%. Dit is € 21.840,- per jaar en kan maandelijks verrekend worden bij de afdracht loonbelasting met een bedrag van €1.820,-.

 Voor een zelfstandige geldt dat er 500 uren aan WBSO moet worden besteed. Van de winst bedraagt de aftrek dan € 12.775,-. Voor een VOF met twee vennoten bedraagt de aftrek het dubbele als voor een zelfstandige.